MS Verenging Nederland organiseert eenmaal per jaar een Algemene Ledenvergadering op locatie, ergens in het land. Na de ervaring met online vergaderen in Coronatijd heeft de vereniging besloten om de tweede ALV in het jaar online te organiseren. Voorafgaand aan de ALV is een themalezing. BLIKonline begeleidt de sprekers bij de themalezing, bespreekt interactiviteit en stemt met de voorzitter van de vereniging af hoe hij het woord voert. Na een pauze start BLIKonline de Algemene Ledenvergadering en begeleidt het programma met slides, faciliteiten om te stemmen en biedt de microfoon aan degenen die aan het woord willen en mogen komen. Natuurlijk is de opname en chat beschikbaar voor de notulen. Soepel!

Msweb organiseerde een online bijeenkomst voor mensen met MS met als thema ‘bewegen’. Een swingend succes!

Zo’n zeventig mensen met MS genoten van de workshop ‘TjillSkillz. De deelnemers kwamen samen letterlijk –met de camera aan- in beweging. Eenmaal terug in de luie stoel vertelden fysiotherapeuten Joyce Valkenburg en Jeroen Stijl over hoe belangrijk bewegen is als je MS hebt. De bijeenkomst werd afgesloten met een half uur lotgenotencontact in kleinere groepjes (breakoutrooms) onder begeleiding van een gespreksleider. De gespreksleiders waren uiteraard gebriefd door BLIKonline.